Lutron
ARTYSTA W DZIEDZINIECYFROWE MIERNIKI TABLICOWE SERII DR99...

Pomiar napięć i prądów stałych i przemiennych, programowanie (mikroprzełącznikami) zakresów pomiarowych i położenia kropki dziesiętnej, wskaźniki LED o dużej jasności, wymiary zgodne z normą DIN dla przyrządów tablicowych.

DR99

DANE TECHNICZNE
Wyświetlacz 14,3 mm LCD, 3½ cyfry, maks. odczyt ±1999 Zasilanie 110VAC / 220(240)VAC
Zakresy Model Pobór prądu ok. 14 mA (zasilanie 110V)
ok. 8 mA (zasilanie 220/240V)
DR99DCV 199,9mV, 1,999V, 19,99V, 199,9V, 1000V
DR99ACV 199,9mV, 1,999V, 19,99V, 199,9V, 1000V Temperatura pracy 0°C do 50°C
DR99DCA 199,9µA, 1,999mA, 19,99mA,
199,9mA, 1,999A, 10A
Dokładność po kali-
bracji (temp. 23 ±5°C)
DCV, DCA - < 0,5%;
ACV, ACA - < 0,8%.
DR99ACA 199,9µA, 1,999mA,
19,99mA, 199,9mA,
1,999A, 10A
Wymiary płyta czołowa: 96 x 48mm
głębokość 104mm
obudowa: 93 x 43mm
DR99420 DC 4 ÷ 20mA Charakterystyka
częstotliwościowa
zakresów zmienno-
prądowych
pasmo: 40Hz do 1kHz (kalibracja
dla f=50/60Hz)
przetwornik: pomiar wartości śre-
dniej - odczyt kalibrowany na war-
tość skuteczną fali sinusoidalnej
Ustawianie
zakresu
Ustawianie zakresu i położenia kropki dziesiętnej
(tylko DR99DCV, DR99ACV, DR99DCA, DR99ACA)
mikrowyłącznikami na płytce drukowanej.
Imped. wej. 10 MW
Spadek nap. 199,9mV dla pełnej skali
 
Pomiar dużych prądów stałych -
bocznik zewnętrzny
Pomiar dużych prądów przemiennych -
rezystor lub układ bocznikujący CT
Zakres maks. Model Zakres maks. Model
50 A   DR99DCV (bocznik 50A/50mV) 50 A   DR99ACV (bocznik 50A/50mV)
500 A   DR99DCV (bocznik 500A/50mV) 100 A   DR99ACA (CT 100/5A)
1000 A   DR99DCV (bocznik 1000A/50mV) 500 A   DR99ACA (CT 500/5A)
2000 A   DR99DCV (bocznik 2000A/50mV) 1000 A   DR99ACA (CT 1000/5A)


DYSTRYBUCJA I SERWIS:
"NDN-Z.Daniluk"
02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 15
tel./fax (0-22) 641-15-47, tel. 641-61-96


* Producent zastrzega sobie prawo do zmian (zgodnie z postępem technicznym) konstrukcji
przyrządu i jego parametrów elektrycznych, których nie uwzględniono w powyższej specyfikacji.

Copyright © NDN 2000. Wszystkie prawa zastrzeżone.