Multimetr cyfrowy typu M-4650
firmy METEX-NDN

M-4650
 • Kontrastowy, 17 mm wyświetlacz LCD ze wskaźnikami funkcyjnymi i linijką analogową (seria B).
 • 30-pozycyjny przełącznik obrotowy funkcji i zakresów.
 • Pomiar napięć stałych do 1000V i zmiennych do 750V.
 • Pomiar prądów stałych i zmiennych do 20A.
 • Pomiar rezystancji do 20MW.
 • Pomiar wzmocnienia tranzystorów (hFE), test diod półprzewodnikowych i akustyczny test ciągłości.
 • Pomiar częstotliwości do 200kHz.
 • Pomiar pojemności do 20mF.
 • Automatyczny wskaźnik ujemnej polaryzacji sygnału wejściowego.
 • Potencjometr zerowania zakresu pojemnościowego. Zerowanie pozostałych zakresów automatyczne.
 • Wskaźnik stanu baterii zasilającej.
 • Zabezpieczenie przed przepięciami do 3kV.
 • Obudowa z wysokoudarowego tworzywa.


DANE TECHNICZNE

Wyświetlacz 17 mm LCD, 4 1/2 cyfry, maks. Źródło zasilania 9V (NEDA 1604 lub 6F22)
 

odczyt 19999 oraz linijka analogowa (tylko modele serii B).

Wskaźnik przepełnienia

"1"

 

Prąd  stały/zmienny, napięcie sta-

Częstość odczytu 2-3 razy na sekundę
  łe/ zmienne, rezystancja, hFE tran- Temperatura pracy 0° C do 40° C
Zakresy pomiarowe zystorów, test diod, akustyczny test Temp. składowania -10° C do 50° C
  ciągłości, pojemność, częstotli- Waga (z baterią) 380g ± 10g (400g seria (B))
  wość. Wymiary 90 x 176 x 36 mm
  Automatycznie wyświetlany   Instrukcja obsługi, para przewo-
Wskaźnik polaryzacji segment "-" przy ujemnej Wyposażenie dów pomiarowych,
  wartości pomiaru.   bezpiecznik, futerał.
Maks. prąd wejściowy 20 A (AC/DC) - maks.15 min    


PARAMETRY ELEKTRYCZNE (temp. 23 ± 5° C)

FUNKCJA

ZAKRES

KLASA

Rozdzielczość

  200 mV  

10 m V

napięcie

2 V

± 0,05% rdg1) ± 3 dgt2)

100 m V

stałe

20 V

1 mV

(DCV)

200 V  

10 mV

  1000 V

± 0,1% rdg ± 5 dgt

100 mV

  200 mV  

10 m V

napięcie

2 V

± 0,5% rdg ± 10 dgt

100 m V

zmienne

20 V  

1 mV

(ACV)

200 V  

10 mV

  750 V

± 0,8% rdg ± 10dgt

100 mV

  200 m A  

10 nA

  2 mA

± 0,3% rdg ± 3 dgt

100 nA

prąd stały

Ą 20 mA  

1 m A

(DCA)

200 mA

± 0,5% rdg ± 3 dgt

10 m A

  Ą 2 A  

100 m A

  20 A

± 0,8% rdg ± 5 dgt

1 mA

  Ą 200 m A  

10 nA

  2 mA

± 0,8% rdg ± 10 dgt

100 nA

prąd zmienny

Ą 20 mA  

1 m A

(ACA)

200 mA

± 1,0% rdg ± 10 dgt

10 m A

  Ą 2 A  

100 m A

  20 A

± 1,2% rdg ± 15 dgt

1 mA

  200 W

± 2,0% rdg ± 10 dgt

0,01 W

  2 kW  

0,1 W

rezystancja

20 kW

± 0,15% rdg ± 3 dgt

1 W

(OHM)

200 kW  

10 W

  2 MW  

100 W

  20 MW

± 0,5% rdg ± 5 dgt

1 kW

częstotliwość

20 kHz

± 2,0% rdg ± 10 dgt

1 Hz

( f kHz)

200 kHz  

10 Hz

pojemność

2000 pF

± 2,0% rdg ± 20 dgt

0,1 pF

(CAP)

200 nF  

10 pF

  20 m F

± 3,0% rdg ± 30 dgt

1 nF

* - zakresy dostępne tylko w modelu bez linijki analogowej tj. M-4650.
1) rdg - wartość odczytu; 2) dgt - wartość ostatniej cyfry znaczącej.


DYSTRYBUCJA I SERWIS:
"NDN-Z.Daniluk"
02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 15
tel./fax (0-22) 641-15-47, tel. 641-61-96


* Producent zastrzega sobie prawo do zmian (zgodnie z postępem technicznym) konstrukcji
przyrządu i jego parametrów elektrycznych, których nie uwzględniono w powyższej specyfikacji.
Copyright © NDN 2000. Wszystkie prawa zastrzeżone.